„Productinfo24.com“ teikimo taisyklės ir sąlygos

Prieš pradėdant naudotis „Productinfo24.com“, prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

 1. „Productinfo24.com“ užtikrina saugią aplinką produkto informacijai saugoti ir ja dalintis.
 2. „Productinfo24.com“ daro viską, kas yra jos galioje, kad duomenys apie produktą(-us) būtų tikslūs. Tačiau „Productinfo24.com“ negali užtikrinti šių duomenų tikslumo ir pilnumo, todėl neprisiima atsakomybės už bet kokias pasekmes, susijusias su šios informacijos naudojimu.
 3. Registravimasis ir asmens duomenų apsauga
  1. Vartotojas privalo pateikti reikalaujamus duomenis, kai registruojasi platformoje. Vėliau vartotojas gali pridėti, pakeisti ar patikslinti pateiktus duomenis apie save.
  2. „Productinfo24.com“ nenaudoja vartotojų duomenų tam, kad jiems siųstų kokią nors informaciją, nesusijusią su „Productinfo24.com“.
 4. Susiedamas savoįmonę su produktu(-ais), vartotojas tuo pačiu prisiima produkto informacijos vadovo (angl. product information manager (PIM)) vaidmenį. Šis vaidmuo reiškia, kad Jūs prisiimate atsakomybę už produkto informaciją, viešinamą „Productinfo24.com“ (įskaitant ir nuotraukas).
 5. Saugumas ir konfidencialumas
  1. „Productinfo24.com“ įsikiša į vartotojo administruojamą turinį tik, jei reikalinga pagalba, arba vartotojas nesilaiko šių sąlygų.
  2. Jei kyla kokių nors klausimų dėl šių teikimo sąlygų ar teisių apsaugos, prašome susisiekti su „Productinfo24.com“ nedelsiant.
 6. „Productinfo24.com“ turi teisę keisti ir/arba atnaujinti svetainės „Productinfo24.com“ turinį, procedūras, dokumentaciją ir t.t. be išankstinio vartotojų įspėjimo. Visi pakeitikmai laikomi paskelbtais vartotojams po jų paviešinimo svetainėje „www.Productinfo24.com“.
 7. Pradedamas naudotis „Productinfo24.com“, vartotojas patvirtina, kad perskaitė šias paslaugos teikimo tasiykles ir sąlygas, jas suprato, ir priėmė visas be išlygų.
 8. "Productinfo24.com“ turi teisę naudoti produktų informaciją komerciniais tikslais bei dalintis šia informacija su trečiosiomis šalimis.