Kasutamistingimused

Productinfo24.com kasutamiseks palume läbi lugeda alljärgnevad kasutamistingimused.

 1. Productinfo24.com tagab oma kasutajatele turvalise ja toimiva tooteinfo ning müügijuhtimise keskkonna.
 2. Productinfo24.com teeb omalt poolt kõik võimaliku, et kasutajate esitatud tooteinfo oleks täpne. Siiski ei garanteeri Productinfo24.com toodete kohta avaldatud informatsiooni õigsust ja täielikkust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkinud võimalike tagajärgede eest.
 3. Kasutajaks registreerimine ja privaatsus
  1. Registreerumisel kogume järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.
  2. Ettevõtte konto loomisel kogume järgmisi andmeid: ettevõtte nimi, kontaktisiku e-posti aadress. Tasulise teenuse tellimisel kogume lisaks arve esitamiseks vajalikke andmeid: arve maksja nimi, aadress, registrikood ja maksukohustuslasena registreerimise number, arve saaja e-posti aadress.
  3. Avalikult on saadaval teie/ettevõtte nimi toote juures, kuhu olete kasutajana teinud muudatusi, või mida haldab teie ettevõte.
  4. Productinfo24.com rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kogutud mitteavalike andmete turvalisuse kaitsmiseks. Soovitame teil kasutada kordumatut ja tugevat parooli, piirata juurdepääsu oma arvutile ning sirvijale ja logida pärast Productinfo24.com keskkonna kasutamist välja.
  5. Registreerimisel ja ettevõtte konto loomisel küsitud informatsiooni esitamisel kinnitab kasutaja, et teave on tõene, täpne ja täielik.
  6. Productinfo24.com ei kasuta kasutajate kontaktandmeid Productinfo24.com-ga mitteseotud info edastamiseks.
 4. Oma tooteportfelli sidumisel võtab kasutaja oma ettevõttele tooteinfo haldaja (Product Information Manager’i) rolli. Sellega kaasneb vastutus hoida pidevalt korras ja vajadusel täpsustada Productinfo24.com keskkonnas avaldatud tooteinfot (sealhulgas pildifailid).
 5. Productinfo24.com sekkub kasutaja poolt hallatud sisusse vaid juhul, kui on palutud kasutajatuge või kui ei täideta Productinfo24.com kasutamistingimusi.
 6. Productinfo24.com võib teha keskkonnas muudatusi mõjuvatel põhjustel nagu olemasolevate funktsioonide või omaduste täiustamine või uute funktsioonide lisamine, kindlustades teenuse toimivuse, ning juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest veebileheküljele.
 7. Productinfo24.com-l on õigus kasutada avalikku tooteinfot kommertseesmärkidel ning jagada seda kolmandate osapooltega.
 8. Tasulised teenused
  1. Osa Productinfo24.com teenustest on kuutasulised ettemaksuga teenused, neid saab tellida ettevõtte konto alt.
  2. Productinfo24.com võib muuta tasuliste teenuste hinda. Hinnamuutus jõustub järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinnamuutuse kuupäeva. Nõustute uue hinnaga, kui jätkate tasuliste teenuse kasutamist, s.t. ei tühista tellimust.
  3. Productinfo24.com säilitab kasutaja poolt tasulistesse moodulitesse sisestatud infot kuni 3 kuud pärast tasulise teenuse lõppemist.
 9. Kui tekib küsimusi kasutamistingimuste või oma õiguste kaitsmise osas, palume võtta meiega kohe ühendust.
 10. Productinfo24.com kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult