Kasutamistingimused

Productinfo24.com kasutamiseks palume läbi lugeda alljärgnevad kasutamistingimused.

 1. Productinfo24.com tagab oma kasutajatele ohutu, turvalise ja toimiva tooteinfo hoidmise ning jagamise keskkonna.
 2. Productinfo24.com teeb omalt poolt kõik võimaliku, et esitatud info oleks täpne. Siiski ei garanteeri Productinfo24.com toodete kohta avaldatud informatsiooni õigsust ja täielikkust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkinud võimalike tagajärgede eest.
 3. Kasutajaks registreerimine ja privaatsus
  1. Registreerimisel küsitud informatsiooni esitamine on kasutajale kohustuslik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada.
  2. Productinfo24.com ei kasuta kasutajate kontaktandmeid Productinfo24.com kasutamisega mitteseotud info edastamiseks.
 4. Oma tooteportfelli sidumisel võtab kasutaja oma ettevõttele tooteinfo haldaja (Product Information Manageri) rolli. Sellega kaasneb vastutus hoida pidevalt korras ja vajadusel täpsustada Productinfo24.com keskkonnas avaldatud tooteinfot (sealhulgas pildifailid).
 5. Turvalisus ja konfidentsiaalsus
  1. Productinfo24.com sekkub kasutaja poolt hallatud sisusse vaid juhul, kui on palutud kasutajatuge või kui ei täideta Productinfo24.com kasutamistingimusi.
  2. Kui tekib küsimusi oma kasutamistingimuste või õiguste kaitsmise osas, palume võtta meiega kohe ühendust.
 6. Productinfo24.com-l on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või uuendada Productinfo24.com sisu, protseduure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest veebileheküljele.
 7. Productinfo24.com kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.
 8. Productinfo24.com-l on õigus kasutada tooteinfot kommertseesmärkidel ning jagada seda kolmandate osapooltega.