Sortimendi kontrolli moodul (Routes).

Sortimendi kontrolli moodul annab ettevõttele reaalajas faktipõhise ülevaate kõikidest müügiesindajate kaupluste külastustest. Routes-mooduli kasutamise eelduseks on Listings-mooduli kasutamine. Routes-moodulis seotakse müügiesindajad konkreetsete kauplustega ning määratakse ajagraafik.

Productinfo24.com Productinfo24.com screenshot

Sortimendi kontrollimiseks avab müügiesindaja tavalises interneti ühendusega mobiiltelefonis monitoorimise vaate, kus on nähtaval ainult hetkel monitoorimiseks aktiivsed kauplused ning reaalajas kehtiv täpne sortiment iga kaupluse kohta.

Productinfo24.com Productinfo24.com smartphone screenshot Productinfo24.com
Productinfo24.com Productinfo24.com smartphone screenshot Productinfo24.com
Productinfo24.com Productinfo24.com smartphone screenshot Productinfo24.com

Müügiesindaja annab igale tootele staatuse (ok, out-of-stock või low stock) ning võimaluse korral kinnitab OOS või LS staatuse ka pildiga. Igast monitooritud kauplusest ilmub reaalajas info müügijuhi töölauale.

Productinfo24.com Productinfo24.com screenshot

Vajadusel võib müügiesindaja lisada ka kommentaare, mis kaotab vajaduse täiendavate raportite tegemisele.

OOS-raportites saab täpselt ja faktipõhiselt jälgida erinevate kettide või kaupluste OOS % (pilt). Raporteid saab seadistada erinevate perioodide kohta ning need saadetakse automaatselt kõigile kokkulepitud osapooltele. Paljud tarnijad kasutavad OOS % oma müügitiimi soorituse mõõtmiseks.

Productinfo24.com Productinfo24.com screenshot

Kaupluste sortimendi kontrolli moodul annab täpse ja faktipõhise ülevaate jaekettide ning müügiesindajate töö efektiivsusest. Vajalik töövahend müügijuhile tegeliku olukorra jälgimiseks jaekaubanduses. Sobib nii ettevõtte-siseseks kasutamiseks kui mitme osapoolega koostöö puhul (näiteks tootja esindaja ühes ja sisseostetud müügiesindusteenus teises ettevõttes).